Totemové konstelace a šamanská Cesta do nitra

ŠAMANSKÁ CESTA bubnu do nitra a zpátky a TOTEMOVÉ KONSTELACE

LÉČIVÉ PÍSNĚ a SDÍLENÍ nad kartami

Šamanská Cesta do nitra Duše a zpátky

Rituálně očištěni kouřem šalvěje
Rytmem šamanského bubnu
Za zavřenými víčky
Povoláme své průvodce…
Sestoupíme s nimi do Spodního světa
Projdeme se Zahradou své Duše
Potkáme Sebe v hlubokých souvislostech
A vrátíme se zpět do našeho Středního
světa propojeni se svou životní esencí…

Totemové konstelace Rodu a prvků Života

Náš průvodce s námi zůstává i ve
Středním světě, je součástí našeho Rodu.
Dovede nás k osobní totemové
konstelaci, skrze kterou můžeme nalézt
popřené části nejen sebe samé, ale
přinést medicínu svému Rodu – kmenu,
z kterého vyrůstáme…

Léčivé písně

„Kruhem jsem a léčím Tebe

Kruhem jsi a léčíš mne

spojme se Srdcem svým

spojme se Kruhem jedním“

Kruh sdílení

Uvolněni z okovů tvrdé reality se
otevřeným vnímáním, pozorností
ke Kruhu a sdílením svých pocitů
propojíme s Lidskou rodinou a naplníme
svá Srdce kouzlem Lidskosti…
Tento pocit vede Lidskou rodinu k vyšším
ideálům Lidství a smysluplnějším zítřkům.

Jste ze srdce zváni ☺ Arnoštka a šamanský buben