Léčivé kruhy

Podpora pro ženy a rodiče V KRUHU

Energie Kruhu

Již mnoho let se spontánně zabývám energií Kruhu, jehož medicína mne nikdy nepřestane překvapovat… Původně jsem vystudovala Spec.pedagogiku na UK a absolvovala klasický 5-ti letý psychoterapeutický výcvik na Skálově institutu u Apolináře spolu se studiem pražské  Psychoterapeutické fakulty.

Zatím mou poslední silnou kruhovou zkušeností (kromě rituálních potních chýší) bylo znovu prožité budování společenství podle M. Scotta Pecka. Nedá se vysvětlit, ale účinek je hlubinný a dlouhodobě v nitru pracující

V kruhovému dialogu a práci s energetickým polem skupiny používáme rituální mluvící předmět, k náhledu na souvislosti pracujeme s minikonstelace, výkladem karet , zpíváme  léčivé písně,  léčíme se šamanskými technikami...

Vycházím ze své profesní terapeutické praxe, životních zkušeností, mnohaletého samostudia a zkušenostmi posílené intuice.

LÉČIVÉ KRUHY PRO DCERY A MATKY BEZ MATEK  – Acentrum, Karlín, Praha 8

LÉČIVÉ KRUHY PRO RODINY S TRAUMATEM z doby těhotenství a porodu              – s Metamorfní technikou – také cykly Motýlího léčení, v Acentru, Praha 8

ŽENSKÉ KRUHY a KRUHY SDÍLENÍ ( Sdílení – podpora duševní síly a pochopení souvislostí – minikonstelace, šamanské techniky, výklady karet, léčivé písně …) – nově v Acentru Indigo kruh sdílení (od května 2017)

ŽENSKE KRUHY v Řevnicích – otevřeny od roku 2015 do jara 2017 🙂 Scházely se zde ženy z okolí, sdílely své příběhy a každodennosti, mluvily jsme o sebevývoji, vykládaly karty… Na jaře 2017 jsme se přestěhovali na Okoř do komunity, kde v druhé půlce roku připravuji Léčivé kruhy spojené s Totemovými konstelacemi…

ženské kruhy řevnice

 

ŠAMANSKÁ CESTA DO NITRA  a ven S BUBNEM A ŠALVĚJÍ – podle zájmu budou vypsány termíny v příspěvcích

 

TOTEMOVÉ KONSTELACE

Co to znamená TOTEMOVÉ KONSTELACE?
Nejprve se pomocí šamanského bubnu a očištěni šalvějí spojíme se svým rodovým totemem, pokusíme se najít a přijmout jeho charakteristické rysy a poté je „oprášené“ vložíme zpět ke svým kořenům. Na konci naší práce svým rodům požehnáme…

totemové konstelace