Kumrátské svitky – možné principy Lidství

Přikázání štěstí

Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory:

Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum. Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme?

Usmál se a řekl:
Jste – jsme Světlo Světa.
Jsme hvězdy. Jsme Chrám pravdy.
V každém z nás je Vesmír.
Podřiďte rozum Srdci, ptejme se svého Srdce, poslouchejme skrz svou Lásku…
Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.

Jaký je smysl života?

Život je cesta, smysl i odměna.
Život je tanec lásky.
Naše poslání je rozkvést.
Být je veliký dar.
Náš život je součástí historie Vesmíru.
Život je krásnější než všechny teorie.
Život je důvod k oslavě.
Život je cenný sám o sobě.
Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.

arnostkaberouskova
Jsem žena vyrůstající bez rodiny, vychovávající 4 děti a milující opravdový Život. Studuji, tančím, zpívám, naslouchám, vyprávím příběhy, vnímám, miluji víc a víc, bojím se míň a míň. Děkuji za Život :-)

Napsat komentář