Kumrátské svitky – Jak žít ve Světle?

Jak žít ve Světle?

Žijte naplno každý okamžik svého života.
Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost.
Vězte, že co je uvnitř, to je i vně.
Temnota světa pochází z Temnoty v Srdci.
Člověk je zárodek Slunce na Zemi…
Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle.
Jasná mysl je jako záře tisíci Sluncí.
Blažení jsou ti, kdo touží po Světle.

Jak dosáhnout harmonie?

Žijte prostě.
Nikomu neškoďte.
Nezáviďte.
Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují.
Zasvěťte život kráse.
Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění.
Jednejte s bližními otevřeně.
Změňte minulost. TVOŘME DOBROU BUDOUCNOST … PRO DALŠÍ GENERACE
Přinášejte do Světa něco nového. DĚLEJME TO PRO DOBRO CELKU
Naplňte tělo Láskou.
Staňte se energií Lásky.
Láska vše oduševňuje.
Kde je Láska, tam je Bůh.

Jak dosáhnout dokonalého života?

Šťastný člověk dokáže změnit PROBUDIT mnoho lidí.
Ne – šťastní zůstávají otroky.
Štěstí miluje svobodu.
Radost je tam, kde je svoboda.
Pochopte podstatu štěstí.
Otevřete se světu a svět se vám otevře.
Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem.

Jaká je podstata reality?

„Já” je jméno Věčnosti.
Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality.
Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně SVĚTA.
Když najdete odpověď na otázku „Kdo jsem?”, odpovíte si na všechny otázky.
Stanete se příčinou svého štěstí.

A podíval se na všechny s láskou a dodal:

„Ticho mnohé odhalí.
Buďte sami sebou.“


——————————————-

HŘÍCH ZNAMENÁ – MINOUT CÍL – DUŠE

arnostkaberouskova
Jsem žena vyrůstající bez rodiny, vychovávající 4 děti a milující opravdový Život. Studuji, tančím, zpívám, naslouchám, vyprávím příběhy, vnímám, miluji víc a víc, bojím se míň a míň. Děkuji za Život :-)

Napsat komentář