Má vize o vzdělávání a školství

Již dlouhá léta studuji a samostuduji lidství a jeho vývoj na osobní i společenské úrovni. Když odhlédnu od osobního rozvoje a zastavím se u působení dospělých na děti, když si představím, že tento ( tito )  dospělý člověk již je na Cestě uvědomění a našel své pocity a zranění, člověk, který již vysvobozuje svou inteligenci z různých omezení, Lidé, kteří si uvědomují zodpovědnost za sebe-vývoj k rozkvětu Lidské rodiny a již vědí, co kultivuje a rozvíjí lidské vnímání … pak se mi jasně ukazuje tento princip, který popíšu nejprve na příkladu existence květiny, aneb malá výseč učení s naší největší učitelkou a léčitelkou, Matkou Přírodou

je člověk a miminko, batole – jsou spolu mezi květinami. Co dělají? A co mohou dělat ? Dýchají podvědomě, vidí podvědomě, cítí vůně, slyší ptáky, koupají se ve Slunečních paprscích. Dospělá lidská bytost může telefonovat, číst si, nechat dítě být a samo objevovat … nebo se začnou učit. ZASTAVÍ SE u květiny. Zazpívají si písničky o trávě, květinách, Slunci …

je člověk a starší dítě – jsou spolu mezi květinami. Učí se. O zemi pod sebou a o jejím jádru a životadárnosti. O kořenech a propojení. O fotosyntéze jako matrici Stvořitele, který do bílkovinného košíčku – nosiče kyslíku – v tělech rostlin vložil hořčík, zatímco do těl živočichů – do stejného košíčku vložil železo

a nejstarší děti samy svou zvídavou a neotupenou myslí objevují, že hořčík a květiny a rostlinná říše přináší do života klid a mír a zelená barva je léčivá, zatímco železo a zvířata a prožívání  nás aktivuje, někdy až příliš 🙂                                                    Hledají, jak např. tuto vědomost dál používat v životě svém, jak mohou prospět ostatním…vždy je potřeba obracet vnímání našich ratolestí k Celku – lidem, zvířatům, rostlinám – jedné Lidské rodině a Světu – našemu SPOLEČNÉMU DOMOVU.

Jak se doma cítíme? Jak se chceme cítit? Jak je dobré se cítit? Jak se cítí lidé kolem mne? Co mohu udělat pro lepší pocit – svůj a ostatních?

A když potom otevřeme s dospívajícími :-), filozofická témata, máme zde vše jako na dlani, od kořínků v hloubce Země až po smysluplnou přítomnost vyššího Řádu, zapsanou všude kolem nás v přirozeném Světě, v posvátné geometrii, ve zlatém řezu, jehož vnímání máme v sobě uložené… Stejně jako pocit dobra a vyššího Smyslu, když je nám hezky – lidsky. Nikomu není hezky, když ostatním okolo hezky není 🙂 Jen lidské bytosti, zraněné nelidským zacházením, to cítit nemohou…proto vypadá Svět takto. Starejme se o děti, ratolesti, dejme jim lásku, pozornost a možnost rozvíjet své vnímání, intuici, zvídavost a radost ze Života, a změníme Svět. Takto máme možnost změnit naší budou-ctnost, budoucnost Lidské rodiny, rodiny Tvůrců rozkvětu Lidství za boží Přítomnosti na nádherné Zemi. Bez ní toho nelze…

Filozofická a lidská témata, aneb výchova k lidskosti a Lidství

Škola jako Komunitní centrum

Pokud spolu v nějakém místě, či místnosti, tak rozhodně opečované zájmem o celý kruh a rodinu, jak se má celá rodina a dítě v něm.

Sdílecí kruhy – v dětských kruzích se zviditelňují zásadní témata, která uchopená rozvíjejí sociální vnímání a chápání hlubších souvislostí. Vyprávění osobních příběhů, hry…

Důvěra a respekt k akceleraci lidské Duše v dětském těle

Z mnoha různých výzkumů a dlouhodobých projektů ( svobodná škola Summerhill, různé vývojové studie o vlivu traumatických rodinných okolností na rozvoj lidského Ducha, výsledky dovodobých rodinných terapií, které přelaďují energetické nastavení jedince a rodiny a tím mění životy k lepšímu, k osobním úspěchům a seberealizaci, či evropský projekt Základní příjem) vychází zřetelně najevo, že když lidé mohou dělat, co je baví, rychleji se rozvíjejí a učí, jsou zdravější a v práci výkonnější…

Otevření se novodobým informacím, být pružnější v poskytovaných informacích, otevření se dětské intuici

Celostní medicína, kruhy v obilí, zakázaná archeologie, nové nepovinné předměty…řemesla a jejich duchovní aspekty – hledání vyšších ideií a hlubších smyslů v konnání a výběru povolání, podpora vizionářů a zvláštních dětí. Je jich stále více 🙂

Opakované besedy pro rodiče na téma média, displeje, jejich působení na psychiku a volný čas, vědomé rodičovství

Přednášky na témata o rodičovství, rodinná a rozvíjející…Některé odbornější, jiné prožitkové, pro pravou hemisféru. Je třeba rozvíjet obě hemisféry, žijeme ve světě zaměřeném na hemisféru levou, racionální, kde pocity nejsou důležité. Ale pocity a společné prožívání nás dělá Lidmi, připomíná nám, co jsme zapoměli, co nám připomínají naše děti…. My rodiče a  prarodiče se potřebujeme dopřipravit na naše rodičovství 🙂 Doba se rychle mění, priority se proměňují. Čeho a jak se držet při výchově? Co je výchova? Výchova je příprava na Život – v Lidské rodině … je třeba se tedy naučit pocitu zodpovědnosti – za lepší, lidštější Svět.

Povídání pro babičky a dědečky aneb vraťme babičkám pohádky a dědečkům jadrné lidové písničky

Besedy a setkávání pro seniory o tom, jaký je náš úkol v Lidské rodině…Připomínat svým dospělým dětem, co nám stáří zase ukáže na druhé straně – opravdovost, skutečnost a hloubku Bytí, kterou jsme vstřebali skrze svůj osobní příběh, jehož jedinečnost je přesně to, co potřebují naše vnoučata, na která máme čas, protože už víme, a naše fyzická síla se přesunula tam, kde nás naše rodina potřebuje, do sféry zpracovaného Života, životní moudrosti.

Kdo je vizionář… podle wikipedie – Vizionář je člověk, který dokázal nebo dokáže přijít s myšlenkami, které zřetelně, pravdivě a přesně předpovídají, odhadují nebo využívají stav něčeho, například společnosti nebo technologií, v budoucnosti. Předpovědi nebo odhady lidí, kteří jsou později označeni jako vizioináři, bývají často velkou předností v obchodu. Ať už jsou, nebo nejsou jejich návrhy realizovány, mívá to velký dopad na celou společnost, když situace, kterou předpovídali, nastane. Stává se také, že jejich myšlenky „předběhnou dobu“, tedy že jejich uskutečnění je v jejich době nereálné, nebo se naopak realizují, ale jsou neúspěšné, protože pro jejich úspěch ještě nenastala vhodná doba a okolnosti.

arnostkaberouskova
Jsem žena vyrůstající bez rodiny, vychovávající 4 děti a milující opravdový Život. Studuji, tančím, zpívám, naslouchám, vyprávím příběhy, vnímám, miluji víc a víc, bojím se míň a míň. Děkuji za Život :-)

Napsat komentář