Srdce a jeho spojení s Inteligencí

Na počátku naší hmotné existence byl rytmus. První, co slyšely naše uši…První z matky, první ze Světa – RYTMUS.

Rytmu mateřského srdce plného Lásky. První hmotný kód naší Existence. Tak jsme byli stvořeni, tak se stáváme pravými lidskými bytostmi… a tento rytmus následujme 🙂

„Tančeme v rytmu srdce… Umožněme tančit našim potomkům, tvoříme budou cnost i…“

zdE ANIMACE SRDCE v rytmu

Neurochirurgové zjistili, že ve stresu (kromě mnoha jiného) má naše srdce STABILNÍ – stejný rytmus :-O /vládu přebírá tzv. sympatikus – sympatický nervový systém/

zatímco v pohodě (mimochodem, Pogoda je slovanský bůh počasí 🙂 má naše srdce rytmus VARIABILNÍ – proměnlivý … 🙂  /vládu přebírá parasympatikus/

Z mozku m.j. do srdce vede (ve skutečnosti přichází tímto hlavovým nervem 10x intenzivnější inervace ze srdce do mozku) nervus vagus-BLOUDIVÝ NERV, který je inervován k vysílání do    mozku jen ve variabilním rytmu.

Když srdce svobodně tančí, bloudivý nerv tančí s ním a pošle mozku uvolnění – TANEC PROPOJUJE SRDCE s mozkem ( a s břichem – centrem našich emocí, viz níže )

Nejčastější příčinou infarktů je stálý rytmus srdce, neměnný, robotický. Rytmus stresu… Tehdy je inervace bloudivé dráhy srdce-mozek téměř neznatelná.

Neboli potřebujeme řád, ale ne řád stresu , ale ŘÁD slušného-vlídného přizpůsobujícího se PODPORUJÍCÍHO CHOVÁNÍ. Tak se lidé cítí dobře, povídají si spolu, usmívají se, dotýkají se – a dobře se jim rodí, a děti se dobře rozvíjejí … tehdy se harmonicky rozvíjí celá naše Inteligence… pozvolnou proměnou přichází rozkvět. To je opravdový ŘÁD -přizpůsobit se pro dobru Celku, dát každému, co potřebuje a pak rozkveteme květem Lidské rodiny 🙂 ŘÁD JE DOBRO CELKU.

Představme si dobro celku v rámci jedné rodiny. Nejlépe se daří takové, kde se všichni cítí dobře. Na všechny je brán ohled – ohled na jejich základní lidské potřeby. Nejdůležitější potřebou Lidské bytosti je Lidská důstojnost, tehdy můžeme využít svůj skutečný Lidský potenciál … trojjedinou Inteligenci ? (:-) viz níže)

VĚDOMÍ ( neboli vědomě užívaná inteligence ) se projevuje CHOVÁNÍM…Být si vědom propojení a jejich souvislostí… Nejvyšším projevem Inteligence je SPOJOVÁNÍ (viz chování mozkových buněk-neuronů v mozku – v nejvyspělejším projevu hmoty  a sídlem Inteligence na planetě) … Být vědomý znamená být si vědom spojení se vším a hlavně s každou cítící bytostí Vesmíru.“

To je řád, který nám dělá dobře a který je třeba pro zachování a rozkvět Lidskosti dodržovat.  Je vepsán do Přírody i našich lidských těl v podobě DNA spirály, řádu buněk, látkové výměny, metamorfózy … Všude kolem je tento prospívající, variabilní ŘÁD vepsán do posvátné geometrie i přirozeného rozvoje bytostí… Lidských bytostí, které, pokud nemají harmonické podmínky pro rozvoj a rozkvět lidské inteligence, deformují se, stávají se robotickými – naprogramovanými a nic dalšího… Nemohou se totiž pak soustředit na vyšší principy – Lidské, Životu prospívající …

V Srdci je uložena velká část naší Inteligence ( tzv. fluidní inteligence). Nemůžeme plně  využívat a rozvíjet Inteligenci, pokud se nespojíme s rytmem Srdce , neumožníme našemu bludnému nervu (nervus vagus), našemu tulákovi, aby mohl naplnit svůj smysl – svým blouděním propojil vše v Celek …

Je možné, že v energetické skutečnosti jsme tříhlaví – bloudivý nerv vede také do břicha 🙂 Viz břišní mozek

Tento příspěvek je inspirován knihou od doktora Dottyho-amerického neurochirurga, spolupracujícího např. s tibetským dalajlámou na projektu, týkajícího se výzkumu soucitu…

……………………………………………………………..

Podpora harmonizujícho, PROMĚNLIVÉHO, spojujícího, variabilního RYTMU SRDCE

ZDE odkaz na zpívání pro Celek :-).

Zpíváním dobrých a léčivých slov přelaďujeme nejen svou psychiku, ale umožňujeme svému Srdci bít v přirozeném – harmonizujícím – svobodném – tvořivém RYTMU ( a také každé vyslovené slovo má svůj skrytý rytmus).

Tlukot srdce ve stále stejném-stabilním rytmu

Při životním rytmu, kde převládá stejný rytmus Srdce – např. stres, úzkost, strach, hlad, ponížení, citová opuštěnost v dětství – nejen že nedochází k aktivizaci a rytmizaci bloudivého nervu vedoucího ze Srdce do prodloužené míchy mozku (tento nedostatek variability-proměnlivosti v rytmu Srdce má velký vliv na celé naše vnímání, vstřebávání Světa a existenci v něm, na rozvoj celé naší Inteligence…), ale uvádí se v této souvislosti také velký počet infarktů…

vagus-nerve

ZDE poznámky z odborných článků

big_kramek-s-kouzly-7Tm-291724

…důležitý informační zdroj, z kterého čerpám v tomto příspěvku, protože mi potvrdil mnoho mých předchozích vnitřních monologů, přiblížen ZDE…

arnostkaberouskova
Jsem žena vyrůstající bez rodiny, vychovávající 4 děti a milující opravdový Život. Studuji, tančím, zpívám, naslouchám, vyprávím příběhy, vnímám, miluji víc a víc, bojím se míň a míň. Děkuji za Život :-)